A Micve
mágikus szám

— a program háttere

A MÁGIKUS 613-AS SZÁM

Hány micva (parancsolat) van a Tórában? Ezt a kérdést először a Talmud bölcsei vetették fel, és Ráv Szimláj vezetésével jutottak arra a megállapításra, hogy az eredmény 613. A talmudi bölcsek a gemátria (számtani módszer: a héber betűk számértékének felhasználásával állapítják meg a szavak számértékét) segítségével számolták ezt ki, mivel a Tóra (תורה) szó számértéke 611, és ehhez hozzáadták a tóraadást megelőzően létező két parancsot: a körülmetélést, valamint az Édenkertben kapott “szaporodjatok és sokasodjatok” (vagyis: legyenek gyermekeitek) micváját. Más tekintélyek szerint a hozzáadott kettő a két “kozmikus” parancsolat: “Én vagyok az Örökkévaló, a te Istened” és “ne legyenek más isteneid rajtam kívül”. 

Bár megkérdőjelezhetjük ennek a számításnak a létjogosultságát, de az biztos, hogy a Talmud bölcsei számára megfelelő volt ez a módszer, és attól az időtől kezdve axiómaként tekintik a 613-at. Elfogadottá vált, hogy a Tórában tárjág (תרי”ג, vagyis 613) micva van. Ha összeadjuk a napév napjainak (365) és az emberi testnek a zsidóság által számon tartott részeinek (248) számát, akkor 613-at kapunk. Ezt utólagos bizonyítéknak tekintették a micvák számára nézve. A rabbik legnagyobb része megegyezett ebben, bár kétségtelen, hogy az évszázadok során nem egy rabbinikus tekintély kérdőjelezte meg ezt a számot különböző indokok alapján.

Mindenesetre, bár nem volt teljes egyetértés a konkrét szám tekintetében, általánosan elfogadottá vált, hogy 613 micva van a Tórában, de csak a középkorban vállalkoztak először a felsorolásukra.

A főbb parancsolatok

A rabbik hittek abban, hogy a zsidóknak kötelessége egy olyan életmódot folytatni, melyben az emberi tevékenységek minden aspektusát szabályok határozzák meg.

 • Isten
 • Tóra
 • jelek és jelképek
 • imák és áldások
 • szeretet és testvériség
 • a szegények és szerencsétlenek
 • a nem-zsidókkal való viszony
 • házasság, válás és család
 • tiltott szexuális kapcsolatok
 • időszakok és korszakok
 • étkezési törvények
 • üzleti gyakorlat
 • alkalmazottak, cselédek és szolgák
 • fogadalmak, ígéretek és eskük
 • smitá év, jovel év
 • a bíróság és a bírói gyakorlat
 • sérülések és károk
 • tulajdon és tulajdonjogok
 • bűnügyi törvények
 • büntetés és kárpótlás
 • prófécia
 • bálványimádás, bálványimádók és a bálványimádás gyakorlata
 • mezőgazdaság és állattenyésztés
 • öltözködés
 • az elsőszülött
 • kohénok és lévik
 • trumá (a kohénoknak és a Szentélynek adott rituális hozzájárulás), tized és adók
 • a Szentély, a Szentek Szentje és a szent tárgyak
 • áldozatok és felajánlások
 • rituális tisztaság és tisztátlanság
 • lepra és leprásság
 • a király
 • názirok (zsidók olyan csoportja, akik bizonyos tilalmakat és megkötéseket vesznek magukra)
 • háborúk

Mi olyan parancsolatokat fogunk itt bemutatni, melyek az életünkben jelenleg fontos szerepet játszanak és univerzálisak, azaz minden embertársunk felé fontos viselkedési normákat határoznak meg.

Következő oldal ->